Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterin pitäjän nimi ja osoite

Elido Oy, Santaniitynkatu 12 A, 04250 Kerava, puh. 010 666 9910, elido(at)elido.fi, y-tunnus 2252548-1

3. Rekisteristä vastaava henkilö

Margit Lindholm, Elido Oy, Santaniitynkatu 12 A, 04250 Kerava, margit.lindholm(at)elido.fi, Puh. 0400 896 226

4. Rekisterin nimi

Elido Oy:n iloosi.fi -tilauskanavan rekisteriseloste

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitäjä käyttää tietoja tilausten ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tilaajan perustietoja kuten nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut tiedot, joita tarvitaan asiakassuhteen ylläpitämisessä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan vain tietoja, jotka asiakas on itse antanut. Yhteystietojen päivityksiä voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

8. Tietojen luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu vain Elido Oy:n käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeet

Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka verkkoselain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa. Elido Oy:n sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Käyttäjä voi kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimen asetuksista.
Elido Oy:n sivustot käyttävät kolmannen osapuolen tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka yksilöi käyttäjän evästeillä. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käyttämisestä raportteja, joita Elido Oy käyttää kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia.  Lisätietoja Googlen evästeiden käytöstä voit lukea täältä: https://www.google.com/policies/privacy/partners

11. Rekisterin tietojen suojaaminen

Rekisterin tiedot on suojattu siten, että niihin pääsy on rajattu vain Elido Oy:n henkilökunnalle. Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Elido Oy:n suojatulla palvelimella.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteriin on tallennettu hänestä. Pyyntö tietojen tarkastuksesta tulee lähettää rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti. Pyytäjän henkilöllisyys tulee voida varmentaa.

13. Tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen päivittäminen

Elido Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisteriselostetta milloin tahansa, sillä kehitämme palvelua jatkuvasti. Päivittäminen saattaa tulla ajankohtaiseksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset astuvat voimaan, kun päivitetty seloste on julkaistu. Pyydämme tutustumaan tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen säännöllisin väliajoin.